Genade

Hemelse Vader

Hoe kan ek ‘n
mensekind vir  U dankie sê vir u genade?
Dit is ‘n geskenk
wat  U my gee
en waarvoor ek níks
kan doen om dit te verdien nie.
Baie dankie dat  U gretig is om my genadig te wees,
dat  U luister wanneer ek na U roep,
en elkeen van my
gebede verhoor.
Ek wil vandag in
aanbidding kom buig
voor die wonder van U
genade
en dit mýne maak deur
die geloof.
Maar ek wil ook die
verantwoordelikheid aanvaar
wat  U genade op my kom lê:
Help my om dag vir
dag naby U te lewe
binne die ligkring
van  u genade.
Ek wil my lewenspad
saam met  U loop
en u wet gehoorsaam.
Gee dat my hele lewe
‘n positiewe antwoord
op u genade sal wees.
In  U lieflike Naam vra ek dit.

Amen

Nina Smit  :  As
God fluister
 
:  Dierbre Jesus @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

via Blogger http://ift.tt/1EBT9if

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s